Новий Заповіт

Переклад  Федора Климчука на говірку села Симоновичи Дрогичинського району

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод Ф.Д. Климчука – Минск: Издатель ООО «Мэджик», 2009. – 392 с.
Новий Заповіт. Переклад Ф.Д. Климчука

***********

Од Матвíя святáя Йівáнгылія

Глава 1

Прэдкы Ісýса Хрыстá по поколíннях

1. Прэ′дкы Ісýса Хрыстá — Сы′на Давы′дового, Сы′на Авраáмового – по поколíннях такы′йі:

2. Авраáм — бáтько Ісаáка; Ісаáк — бáтько Я′кова; Я′ков — бáтько Іýды і браты′в ёгó;

3. Іýда — бáтько Фарэ′са і Зáры од Фамáры; Фарэ′с — бáтько Эсрóма; Эсрóм — бáтько Арáма;

4. Арáм — бáтько Амынадáва; Амынадáв — бáтько Наассóна; Наассóн — бáтько Салмóна;

5. Салмóн — бáтько Воóза од Рахáвы; Воóз — бáтько Овы′да од Рýфы; Овы′д — бáтько Йісэ′я;

6. Йісэ′й — бáтько Давы′да царя′; Давы′д — бáтько Соломóна од У′рыёвыйі (шо булá за У′рыйію);

7. Соломóн — бáтько Ровоáма; Ровоáм — бáтько Áвійі; Áвія — бáтько Áсы (Асáфа);

8. Áса — бáтько Іосафáта; Іосафáт — бáтько Іорáма; Іорáм — бáтько Озíйі;

9. Озíя — бáтько Ёафáма; Ёафáм — бáтько Ахáза; Ахáз — бáтько Езэ′кыйі;

10. Езэ′кыя — бáтько Манáсійі; Манáсія — бáтько Амóна (Амóса); Амóн — бáтько Іóсійі;

11. Іóсія — бáтько Ёакы′ма; Ёакы′м — бáтько Іехóнійі і браты′в ёгó; гэ′то пы′рыд тым, як булы′ вы′сыляны в Вавылóн.

12. Пóсля тогó, як в Вавылóн булы′ вы′сыляны, то поколíння такы′йі: Іехóнія — бáтько Салафыйíла; Салафыйíл — бáтько Зоровáвэля;

13. Зоровáвэль — бáтько Авыýда; Авыýд — бáтько Елыакы′ма; Елыакы′м — бáтько Азóра;

14. Азóр — бáтько Садóка; Садóк — бáтько Ахы′ма; Ахы′м — бáтько Йілыýда;

15. Йілыýд — бáтько Йілыазáра; Йілыазáр — бáтько Матфáна; Матфáн — бáтько Я′кова;

16. Я′ков — бáтько Ё′сыпа, мужыкá Марíйі, в якэ′йі роды′вся Ісýс, шо зовэ′цьця Хрыстóс.

17. То от, всіх поколíнней од Авраáма до Давы′да – штырынáццэть поколíнней; і од Давы′да до тогó, як булы′ вы′сыляны в Вавылóн, — штырынáццэть поколíнней, і од тогó, як булы′ вы′сыляны в Вавылóн і до Хрыстá — штырынáццэть поколíнней…

Читати далі…

Leave a Reply