П.Кулік. Чырвоны опоны

До біографії автора

Мужыкы! Вытэ кажытэ, шо добры чырвоны опоны? Можэ й булы раньчій воны добрымы, за Польшчы, а, можэ навіть за того Савета.

Був у мынэ ровыр польській і вэльмэ ж хвайны, ек кров, на нёму чырвоны опоны. Товсты такыï, ек кубасы. То я на ïх попоïздыв! Зносу ны було. Во муцёта! Буллы шэ Чорны опоны, алы ж воны буллы ны такыï товсты і ны такыï міцны.

Схотів я купыты ровыра посля войны, алы ж ровыры буллы оно з чорнымы опонамы, ныгдэ я ны знайшов чырвоных. Так і мучывся, ïздячы на чорных опонах. Ерунда якаясь. Мой року ны поïздыв, а вжэ порвалысь у одным місьці. Í шкода выкынуты добро. Так і ïздыв, замотавшы пузо мотузком.

И вот одын раз міні шыпнулы, шо в Дорогычыны в лавцы е чырвоны опоны! Я хучій схопыв калытку і шо е духу побіг в лавку, а туды ны вбытысь. Я чуть ны заплакав, мусыть розгрыблы чырвоны опоны! Чы ж ты дорвэсся за хрыбтыемы до доброго товару. Ек шо чуть ліпшэ, то вжэ з пуд полы дають, кыб навіть ныхто ны знав і ны бачыв. Екось пробывся блыжій, дэ продають опоны і вочем своïм ны віру: е чырвоны опоны, шэ ны розгрыблы. Я ïх помуляв рукамы, на зуб взев. Нычого, добры опоны. Я з радïшч купыв аж тры пары: собі дьві пары і пару сусіду. Ну то вжэ ж попоïжджу. Прышов я дохаты, обвішаный опонамы, а сэрцэ аж спывае.

Навіть ны ïв, зразу пушов надіваты чырвоны опоны, хоч вжэ смыркалося. Сів на ровыра, проïхався по дворі. Зусім другый лад. Ровыр на ровыра став похожым, а то булла якаясь роскарака.

Í шо вы собі думаïтэ? Поïздыв я на чырвоных опонах до водохрышч и розлізлысь моï опоны, а я ïх так шановав, ну кыб дэ на ґозьдзь пробыв, то не.

То во шчо я вам скажу, браце: гумно чырвоны опоны! Послідный грош я на опоны положыв. Кыб ïх моречка взяла!

До біографії автора

Leave a Reply