П. Кулік. Вовік

До біографії автора

Роскажу я вам, бабы, про мого унука. Прыткнув ёго на мое горэ мій сын Гріша на усюськэ літо. Пудманув мынэ. Кажэ, шо ёго Вовік такый добрый.

Ну то й натворыв міні гэтой Вовік! Ны Вовік, а добрый Вовк. Мала того, шо він міні вытрошчыв половыну горшків, розрысовав усі стіны, курыне забыв, то він став каждый божій дэнь вымогаты з мынэ пычэню. Моï діты ек діты, а гэто шо?

Я ёму ткну то молочка, то картоплыка з салом, а він одворочее свою мысу, оно давай пычэню Хоч ты ёго в’яжы. Во до чого дойшло в го’роды: дытэй кормлеть пычэныю! Духу святый! Дэ ж найты тую пычэню? У мынэ навіть сон пропав. Стала я бігаты по сылі’, шукаты пычэню. На мое шчасце Тыклюся заколола поросе. Збігала я до ïï і прынсла цілу мыску пычэны. Добра пычэня, шэ навіть кров з ïï капала. Нарізала пычэню, посолыла, лаврового лыстыка укынула, поставыла на стïл, прывыла унука і кажу:

– Ïж пычэню, дорогый унучок, ек будэ мало, то я шэ дам.

Думаю, хай ïсьць, хай хоч пуп розвежыця, альбы ны кревкав. И шо вытэ думаïтэ? Ны ïсьць! Ох, мынэ тогді взяло за сэрцэ! Я ёго храпію у мыску тычу – навіть кусочка ны взев. Ну, думаю, вытухныш ты у мынэ, здзісы за малыныну, а то прывык у городы до смаків. Бач ты ёго, картоплы ны ïсьць, давай ёму цюкэркы, пранікы.

Потом міни сын сказав, шо Вовік просыв якогось пычэння. Алы я впырлась! А шо я буду робыты, ек шо шэ попросыть унук?

Я сыну сказала:

– Не, унукув більш годоваты ны буду і ны вызы, а то воны мынэ у могылу загонеть.

1979 год

До біографії автора

Leave a Reply