П. Кулік. СУП С ЧАЮ

До біографії автора

Прыïхав до мынэ з города сын в отпуск. Добрэ, алыж я з ïм намучылась. И шо за смакы в городы ïдеть? Дасы картоплю з салом и гурочком, то воны нïс одворечують? А дэ ж взеты тых смаків на каждый дэнь? Ек хтось прыïхав, то одын раз будуть смакы, а назавтрій – ныцыкы.

А вчора сын закамандував зварыты ёму чай, бо він быз чаю ны можэ жыты. А ек гэтой чай варыты, міні ны сказав. Сам сів на ровыра і чмухнув до Шыльмэна Сани. Закынула я в чыгун пачку чаю, дывлюсь – одна вода и шось на дні плавае. Од такого чаю хутко знов будыш голодным. Вкынула я в той чай трохы вермішэлю, пуджарыла цыбулыну на салы, заправыла чай. Шэй лаврового лыста ны пошкодовала. Покуштала – добрый, смачный чай получывся, сын будэ контэтный.

Прыïхав сын, я й ёму налыла і поставыла на стïл мыску чаю, одризала вылыкій кусман хліба і зову ёго за стïл. Сын пытае:

– А дэ чай?

– Ек гэто дэ? Во стоïть пырыд тобою.

– То гэто ж суп, а ны чай. Трэба було вкынуты в чыгун тïлько чай і більш нычого ны класты.

Ну то во, тыпэр вытэ, бабы, знаïтэ, ек я варыла чай.

До біографії автора

Leave a Reply