Дослідження / Даследаванні

Тут розміщуються дослідження – наукові тексти тощо, які мають відношення до історії України, Білорусі, українсько-білоруських зв’язків, а також білорусько-українського пограниччя.
Дослідження показують, як білоруси з’явились на Україні та звідки українці на Білорусі.

ornamentornament

 

Олександр ВАБІЩЕВИЧ. Український культурно-просвітницький рух на Поліссі (1920-30-ті рр.)

Юрій ГАВРИЛЮК. Дослідження

Віктар КАХНОВІЧ. Гісторыя каланізацыі і асваення Паўночнага Прычарнамор’я (XVIII–пачатак ХХ ст.)

Фёдар КЛІМЧУК. Даследаванні

В’ячеслав ЛЕВИЦЬКИЙ. Рима як засіб міжкультурного полілогу (рецензія на книгу В.Рагойши «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі»)

Leave a Reply