Федір Климчук


navasajt3of6Білоруський
лінгвіст-діалектолог, історик. Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства Національної академії наук Білорусі. Фахівець з історії та діалектології Полісся. Народився 27 лютого 1935 року в селі Симоновичи Дрогичинського повіту. З 1964 по 1967 рік заочно навчався на історичному факультеті Мінського державного педагогічного інституту ім. М.Горького. У 1957 році розпочав наукову роботу: збирав діалектний, фольклорний та етнографічний матеріал. У 1962 році познайомився і почав співпрацювати з лінгвістом Микитою Іллічем Толстим (правнуком Л. Н. Толстого).

У 1968 році вступив до аспірантури при Інституті мовознавства імені Якуба Коласа АН БРСР, закінчивши яку в 1971 році, почав працювати в секторі діалектології цього ж інституту. З 1981 року - старший науковий співробітник. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему «До лінгвогеографії Західного Полісся».

Автор понад 200 робіт у галузі діалектології, лінгвогеографії, лексикографії, славістики, фольклору, етногенезу, глоттогенеза, соціолінгвістики, топонімії. Удостоєний Державної премії Республіки Білорусь 2000 року в галузі гуманітарних та соціальних наук.

Твори
Вірші

Переклади (на говірку села Симоновичи)
Новий Заповіт
Гомэр. Гылыяда
Шота Руставелі. Вітязь в тыгровуй шкуры
Роберт Бернс
Максім Багдановіч. Музыка

Дослідження
Вялікае княства Літоўскае і сучаснасць
(моўная сітуацыя)
Моўная сітуацыя ў Берасцейска-Пінскім Палессі  ў ХІХ—ХХ стст.
Старадаўняя пісьменнасць і палескія гаворкі

Восточнославянский этноним “литвины”

Leave a Reply