Віктар Кахновіч


Нарадзіўся 24 жніўня 1983 г. у в. Церабень Пінскага раёна Брэсцкай вобласці.

У 2010 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Гаспадаранне ў маёнтках Палескага рэгіёну Расійскай імперыі ў 1861–1914 гг.» (Managing in manors of Polesie region of Russian empire in 1861–1914).

Дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Суаўтар навучальнага дапаможніка «История России и Украины с ІХ в. до конца XVIII в.» 2012 г., дзе ўсебакова аналізуе шляхі Украіны ў 17 стагоддзі.

Сябар Таварыства ўкраінскай літаратуры.

Працы на сайце:

ХОЗЯЙСТВО В ИМЕНИЯХ НА ПОЛЕСЬЕ В 1861-1914 гг. (манаграфія 2015 года!!!; анатацыя)

ГІСТОРЫЯ КАЛАНІЗАЦЫІ І АСВАЕННЯ ПАЎНОЧНАГА ПРЫЧАРНАМОР’Я (XVIII – ПАЧАТАК ХХ СТ.)

Больш прац аўтара па гісторыі Палесся і  Украіны

Leave a Reply